Llei de la Segona Oportunitat per a autònoms i particulars

Ets autònom i no pots fer front als teus deutes?

La Llei de Segona Oportunitat exonera els deutes de les persones el negoci de les quals ha entrat en fallida i no poden atendre les seves obligacions de pagament. Arran del COVID-19 molts autònoms s’han vist obligats a recórrer a ella. És especialment avantatjosa per als particulars que desenvolupen una activitat professional o empresarial.

En aquest article analitzem el funcionament, els requisits i els principals avantatges de la Llei de la Segona Oportunitat per a un autònom.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Som assessors fiscals experts

Si et trobes en situació d’insolvència i no pots assumir el pagament dels teus deutes, contacta amb nosaltres i busquem la manera de procedir més adequat per al teu cas concret.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

 

Què és la Llei de la Segona Oportunitat i com funciona

Aquesta llei permet que qualsevol particular o petit empresari pugui tornar a començar des de zero si la seva situació financera és insostenible.
El primer pas que contempla la Llei és plantejar un acord de pagament als creditors. És a dir, plantejar unes quotes ”adaptades a la situació real de les persones afectades”. Això s’aconsegueix donant el termini de fins a 10 anys per a abonar aquestes quotes. Això sí, les quotes sempre seran proposades de manera que el seu pagament no condicioni la vida de les persones deutores.

Si no s’arriba a un acord, el jutge podria arribar a exonerar al deutor. En el cas que sigui un particular, es resoldrà en els jutjats de Primera Instància, i si és empresari es fa per via mercantil.

 

Quins passos seguim en *Centre Gestor per a tramitar aquest procés per tu?

Entrevista amb el client

Acord extrajudicial de pagaments

Sol·licitud de concurs

Exoneració del passiu insatisfet

 • Entrevista amb el client en la qual avaluarem la teva situació personal i planificarem els passos a seguir en cadascuna de les fases del procediment.
 • Acord extrajudicial de pagaments. Hem de sol·licitar-ho per a intentar negociar el pagament del deute segons les teves circumstàncies personals, mitjançant un mediador concursal que ajudi en aquest procés amb els creditors.
 • Sol·licitud d’un concurs consecutiu. Per al cas de no arribar a un acord amb els creditors, paralitzant l’acumulació d’interessos dels deutes i els embargaments que poguessin existir actualment o en procés, fins que no hi hagi una resolució per part del Jutge.
 • Benefici d’exoneració del passiu insatisfet. És durant la tramitació del concurs, i una vegada liquidat tot l’actiu del concursat, quan el deutor podrà sol·licitar el benefici d’exoneració del passiu insatisfet, exonerant al deutor del pagament dels deutes que gaudeixin d’aquest benefici.

 

Ley de la segunda oportunidad para autónomos - Centre Gestor

Requisits per a acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat

Has de distingir d’una banda els requisits relatius a l’acord extrajudicial de pagaments, regulats en l’article 231 de la Llei Concursal i per un altre, els requisits del benefici d’exoneració de l’article 178 bis.

Requisits relatius a l’acord extrajudicial

 • L’estimació inicial del passiu no ha de superar els 5 milions d’euros.
 • Si el deutor és empresari (incloent professionals i autònoms), haurà d’aportar un balanç.
 • El deutor no pot haver estat condemnat per delicte contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic, la Hisenda Pública, la Seguretat Social, els drets dels treballadors o per falsedat documental en els 10 anys anteriors.
 • No estar tramitant o haver obtingut un benefici similar en els últims 5 anys.
 • El Mediador Concursal designat per l’autoritat competent, seré qui presenti als creditors una proposta de pagaments adaptada a la situació del deutor, demostrant així la bona fe del mateix a satisfer els seus deutes.

 

Requisits relatius al benefici d’exoneració

 • La persona ha d’haver acabat el concurs per liquidació o per insuficiència de la massa activa del patrimoni del deutor.
 • És indispensable haver intentat un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors.
 • Presentar la sol·licitud del benefici d’exoneració com a objectiu del concurs consecutiu que s’ha de declarar en els 15 dies posteriors a la finalització de l’acord extrajudicial de pagaments.
 • El deutor haurà d’acceptar que el benefici d’exoneració es faci constar en el Registre concursal durant 5 anys.
 • Aquest benefici d’exoneració podrà ser revocat durant aquest termini de temps, si millorés substancialment la situació del deutor, per exemple mitjançant una herència o loteria, o si el deutor hagués ocultat ingressos, béns o drets.

 

Què pots aconseguir amb la Llei de la Segona Oportunitat?

Acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat et permetrà encarrilar novament la teva vida i fins i tot arriscar-te a noves empreses o iniciatives, sense haver de carregar indefinidament una llosa de deutes que mai podria satisfer.
Vols conèixer els nostres serveis? Fes clic aqui

 

Beneficis d’acollir-se a aquesta llei

Els principals avantatges del mecanisme de Segona Oportunitat per a un autònom són:

 • A pesar que la llei originalment no comprenia l’anul·lació dels crèdits públics relacionats amb Hisenda i la Seguretat Social, en realitat permet la cancel·lació de deutes públics a partir d’una sentència del Tribunal Suprem en 2019.
 • Exclusió de la responsabilitat de l’avalista, en molts casos en els quals s’apliqui el benefici d’exoneració del passiu insatisfet.
 • En sol·licitar l’obertura de l’acord extrajudicial de pagaments, es detenen els embargaments i la meritació d’interessos.
 • Els béns corresponents a l’activitat empresarial estaran especialment protegits amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’activitat.
 • Alguns efectes positius de l’acord extrajudicial de pagaments com:
  • Cancel·lació de fins al 99% del deute a través de les quitacions.
  • Facilitat de pagament del deute a causa de la possibilitat d’esperes de fins a 10 anys.
  • La cessió de béns o drets permet convertir el deute, capitalitzar-la o satisfer-la.

En poques paraules, l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat ajuda a aquells el negoci dels quals ha entrat en fallida i no poden atendre les seves obligacions de pagament, perquè no hagin d’afrontar els deutes indefinidament comprometent també el seu patrimoni futur.

 

Llei de la Segona Oportunitat per a autònoms i particulars

En cas de ser autònom o particular, et pots acollir a la Llei de la Segona Oportunitat. Sempre que compleixis els 3 requisits fonamentals que requereix aquesta llei, pots optar a l’exoneració dels teus deutes. Aquests 3 requisits són:

 • Demostrar que no es té patrimoni per a fer front als deutes o que aquest ja s’ha liquidat.
 • L’obligació total dels deutes no pot superar els 5 milions d’euros.
 • La bona fe del deutor.

Existeix alguna figura que ajudi en la negociació?

Sí. Com es tracta d’un procés tutelat per un jutge, l’emprenedor podrà sol·licitar ajuda d’un mediador si considera que és necessària. Aquest farà amb una figura interlocutora entre l’afectat, els creditors i el jutge, sent aquest interlocutor el mediador concursal.

També resulta molt important la figura d’un assessor legal. Per què? Perquè t’ajudem a preparar tot l’expedient i documentació necessària. Per aquesta raó, oferim ajuda al mediador concursal amb qui treballaran coordinadament.

 

Els deutes desapareixen per sempre?

Sí, a partir dels 5 anys posteriors a l’exoneració. Qualsevol creditor tindrà la possibilitat de demanar-li al jutge la revocació de l’exoneració de deute. Ull, això només es pot fer si en els 5 anys posteriors a l’admissió de la llei, el creditor entén que el seu deutor ha obrat de mala fe o ha obtingut millor ventura.

 

Segona Oportunitat i deutes per targetes *revolving i microcrèdits

Si estàs pensant a acudir a la llei de la Segona Oportunitat perquè tens deutes per crèdits personals, microcrèdits o targetes de crèdit revolving com la targeta BBVA al teu ritme o la targeta *Wixink, has de saber que existeix una solució millor que aquesta llei.

La majoria de les persones que acudeixen a aquesta llei ho fan havent contret deutes amb productes financers que el propi Tribunal Suprem ha considerat usura i per tant es pot reclamar. Si has contractat algun microcrèdit o préstecs personals per a fer front als deutes, o bé t’has finançat amb una targeta revolving pots reclamar.

 

Exemple Llei Segona Oportunitat

María va muntar una perruqueria juntament amb el seu fill. Amb els anys, el negoci no va anar bé i a poc a poc es van endeutar i van anar acumulant deutes que no podien pagar. Els deutes no paraven de créixer, superant els 250.000 euros. No remuntaven, la seva solució: acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat.

 

 

Et fem la vida més fàcil

Necessites més informació?

El nostre equip d’experts t’ajudarà amb el que necessitis. Respondrem tots els teus dubtes i avaluarem les alternatives en funció de la teva situació personal i econòmica.

Et fem la vida més fàcil