A final de l’any passat va entrar en vigor una mesura que disminueix la quantitat d’obligacions formals que tenen els inversors amb interessos en l’exterior.

El mes de desembre passat, el Govern va eliminar l’obligatorietat de presentar el model D6 per a la majoria d’inversors per la dificultat per a gestionar l’elevada quantitat de declaracions presentades a conseqüència de l’ús cada vegada més habitual de *brokers estrangers.

Si tens inversions borsàries fora del país, has de declarar els teus actius davant el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. En concret, has de fer-ho davant el Registre d’Inversions Estrangeres mitjançant una declaració coneguda com a model D6.

En el post d’avui t’expliquem què és el model D6, quines són aquestes modificacions, qui ha de presentar-lo i quin és el termini establert per a això.

Crida'ns i et presentem el model D6

Necessites ajuda per a declarar les teves inversions?

Un equip professional confecciona,  gestiona i presenta tota la paperassa per tu.
Crida'ns i et presentem el model D6

Què és el model D6?

És una declaració anual de les inversions espanyoles a l’estranger en empreses que cotitzen en borsa de valors o mercat organitzat. És a dir, quan els valors es dipositin en una entitat domiciliada a l’estranger o romanguin sota la custòdia del titular de la inversió.

El model D6 no substitueix al model 720 d’Hisenda, és complementari a aquest.

Vull llegir més: Model 720: preguntes freqüents

En el passat, tots els inversors amb valors admesos a negociació en les borses d’altres països estaven obligats a comunicar la cotització d’aquests a 31 de desembre.

És el mateix el model D6 i el model 720?

Com ja t’hem avançat abans, no. Molts inversors pensen que són substitutius i que si presentes un no has de presentar l’altre, però això és erroni ja que es presenta davant organismes diferents.

A més, el model 720 només es presenta en el cas de tenir més de 50.000 euros en inversions en l’exterior i complir uns certs requisits. Aquest model es presenta a l’Agència Tributària, mentre que el D6 al Ministeri d’Indústria.

En el cas que hagis de presentar el model 720, hauràs de presentar els 2, cadascun on correspon.

Qui està obligat a presentar el model D6?

La regulació actual estableix que els únics obligats a presentar la declaració D6 són les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol quan la seva participació sigui igual o superior al 10% del capital.

Abans de l’últim canvi normatiu, no existia límit quantitatiu respecte a l’obligació de presentar la declaració D6.

Els residents a Espanya amb valors negociats en mercats organitzats estrangers tenien l’obligació de declarar-los, independentment de la seva cotització en acabar l’exercici.

El 17 de desembre es va modificar l’anterior, amb el que es van establir els procediments aplicables per a les declaracions d’inversions exteriors i la seva liquidació, així com els procediments per a presentar memòries anuals i expedients d’autorització.

Tens dubtes? En Centre Gestor t’ajudem a presentar el model D6. Fes clic aquí per a contactar amb nosaltres.

Model D6 - Centre Gestor

Per què es va produir aquesta mesura?

El propòsit d’aquesta mesura és doble:

  1. Una de les metes consisteix a reduir la càrrega administrativa que suporten molts inversors.
  2. L’Administració pretén compassar la tramitació de declaracions als recursos disponibles, recollint només la informació rellevant.

Quan presentar el formulari D6?

Abans del 31 de gener de cada any, encara que passat el termini també es pot presentar de manera extemporània.

Aquest model es pot utilitzar tant per a la declaració d’operacions com per a la declaració de dipòsits.

  • Declaració d’operacions: haurà d’efectuar-se una declaració de fluxos per cada inversió o liquidació que es realitzi en societats no residents en les quals l’inversor tingui una participació d’almenys el 10% del capital.
  • Declaració de dipòsits: la declaració de dipòsits en l’exterior es presentarà al gener de cada any i es refereix al 31 de desembre de l’any immediat anterior.

Es pot presentar el model D6 fos de termini?

Sí, encara que comporta una sanció d’entre 150 a 300 euros si es presenta abans dels 6 mesos, i de fins a 600 euros si es presenta més de mig any després.

Documents addicionals a presentar al costat del model D6

Hauràs d’adjuntar la següent informació:

  • Fotocòpia del DNI del titular, de la teva targeta de residència o d’un document administratiu en el qual consti el NIF o NIE del titular de la inversió espanyola en l’exterior.
  • Fotocòpia dels extractes del compte o comptes de valors en l’exterior a 31 de desembre per a totes les declaracions.

Com puc presentar el model D6?

Es presenta a la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions. Aquesta institució depèn del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

La presentació es pot realitzar de manera telemàtica o en paper, per correu certificat dirigit a la Secretaria General de Comerç Internacional i Inversions.

Claus per a entendre el model D6

Què és el model D6?

Declaració anual de les inversions espanyoles a l’estranger.

Qui està obligat a presentar-ho?

Totes les persones que tenen més del 10% d’una empresa cotitzada estrangera.

Davant qui es presenta?

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Quan es presenta?

Si és una declaració de dipòsits, al gener. Si és una declaració d’operacions, 1 mes després de l’operació.

Com es presenta?

Per correu, registre en l’administració o de manera telemàtica.

En Centre Gestor presentem el model D6 per tu

Reduïm les teves càrregues fiscals, t’assessorem en la gestió i tràmits de les teves obligacions fiscals, i confeccionem i presentem tot tipus d’impostos i recursos administratius.

Els nostres assessors compten amb una llarga experiència professional i estan al dia de les constants actualitzacions tributàries per a assessorar-te rigorosament i garantir el màxim estalvi en les teves obligacions tributàries.

Contacta amb nosaltres