Model 720: què és i com declarar-ho

Tens rendes, actius o comptes bancaris a l’estranger? Llavors és molt probable que hagis de presentar el model 720.
Veurem en què consisteix exactament, cada quant has de presentar-ho, excepcions i el més important: totes les sancions monetàries que no presentar-ho o presentar-ho de manera inadequada pot suposar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Presentem el model 720 per tu

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant. Si tens rendes, actius o comptes bancaris a l’estranger, estarem encantats d’assessorar-te.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Què és el model 720?

El model 720 és una declaració informativa sobre els béns i drets que un resident a Espanya té a l’estranger. Es tracta d’una declaració anual, i és molt important que sigui un model declaratiu, ja que a diferència d’altres models (com les declaracions trimestrals d’IVA), en aquest cas el 720 no paga imposats.

És a dir, únicament serveix per a informar les autoritats fiscals espanyoles dels actius i rendes que tens en altres països, però això no suposarà cap càrrega fiscal directa (encara que sí que hauràs de pagar impostos per les rendes obtingudes a l’estranger amb gairebé total certesa, però no a través d’aquest model).

Té com a finalitat informar l’Agència Tributària Espanyola de tots els actius i rendes que tens en altres països, ja siguin actius o drets sobre aquests, valors, assegurances, o comptes bancaris amb diners. Bàsicament es tracta de deixar constància del teu patrimoni a l’estranger i dels actius que et generen ingressos i beneficis, així com informar del seu valor.

 

Què inclou el model 720?

A nivell general, en aquesta declaració es recullen tots els béns mobles (diners), accions, productes financers o béns immobles (com una casa) que tens a l’estranger.

De manera més específica inclou 3 grans grups:

 • Comptes bancaris
 • Valors financers
 • Béns immobles

Els pots veure separats en el següent llistat:

 • Comptes que tinguis a l’estranger, així com l’entitat bancària en la qual tens aquest compte.
 • Valors o participacions en els fons propis o en el capital a l’estranger.
 • Si operes amb qualsevol mena de broker, ja sigui per exemple per a invertir en borsa o per a invertir en criptomonedas, el més probable és que aquest sigui a l’estranger.
 • Accions o participacions en el capital social d’institucions d’inversió col·lectiva.
 • Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis a l’estranger.
 • Assegurances de vida quan s’és tomador o assegurat, contractats amb una institució d’un tercer país.
 • Immobles o drets sobre els mateixos dels quals s’és titular en un altre país.
 • Rendes vitalícies o temporals de les quals s’és beneficiari i que procedeixen de l’estranger.

 

Relació del model 720 amb la Declaració de la Renda

Tingues en compte que el model 720 ha d’estar alineat amb la Declaració de la Renda, ja que és la mateixa informació presentada de manera diferent.

En la Declaració de la Renda especifiques els ingressos rebuts durant l’any. Com és lògic, aquests ingressos s’han generat pels béns i actius que posseeixes, inclosos els que disposes a l’estranger i que s’inclouen en el model 720. Per tant, és molt important que la informació quadri en tots dos.

Per això et recomanem que recorris a Centre Gestor per a la presentació, perquè sigui la mateixa informació en tots dos models. T’assessorem nivell fiscal i presentem tots dos models per tu, assegurant-nos que compleixis amb tots els terminis i amb totes les obligacions fiscals que apliquen segons el teu cas particular.
Neteja

 

Modelo 720 - Centre Gestor

Qui ha de presentar el formulari 720?

Com a regla general, hauran de presentar aquest model tant les persones físiques com la jurídiques que siguin residents fiscals en el territori espanyol (que passen més de 183 dies a l’any a Espanya).
A més, la llei estableix que també han de fer-ho els establiments permanents, les comunitats de béns i societats civils (així com altres entitats disposades en l’article 35.4 de la Llei General Tributària).

No obstant això, existeix una excepció. Sempre que els saldos o quantitat dels actius o rendes per cada bloc i a data 31 de desembre o els saldos mitjans de l’últim trimestre no superin conjuntament 50.000€, no hauràs de presentar aquest model.
Aquesta excepció funciona segons els 3 blocs que hem vist anteriorment de manera independent (comptes bancaris, valors financers i béns immobles). Si en un dels 3 passes d’aquests 50.000€, hauràs de realitzar la declaració.

 

Quan es presenta?

El termini de presentació és de l’1 de gener al 31 de març de l’any següent de la informació.
La declaració ha de ser enviada a l’Administració Tributària, i pot fer-se de manera en línia amb certificat digital o DNI electrònic.

 

Ha de presentar-se tots els anys?

No. Imagina’t que l’any 2021 vas realitzar la teva declaració del model 720. Has de repetir-la en 2022?

Únicament hauràs de fer-ho si el saldo mitjà o els saldos conjunts a 31 de desembre de l’any anterior han incrementat en 20.000€ respecte a l’anterior declaració, i per bloc.
A més, en el cas que hagis tingut alguna cancel·lació en un dels 3 blocs, també hauràs de tornar a presentar el model.

 

Sancions per no presentar el model 720

Si ets resident fiscal a Espanya i tens actius o rendes per valor superior a 50.000€ a l’estranger, és fonamental que presentis aquest model, ja que les sancions monetàries que et pot imposar el Govern són molt elevades.

Aquestes penalitzacions es poden aplicar si:

 • No presentes el model a temps
 • No presentes el model
 • Falta informació
 • No has emplenat correctament el model

En cas de no presentar el model, la sanció mínima és de 10.000€. (5.000€ per cada dada o conjunt de dades no declarades).
Si es tracta d’una declaració extemporània sense requeriment previ, la sanció serà de 100€ per cada dada o conjunt de dades no declarades, o per cada dada errònia.

Però a més, si les autoritats fiscals descobreixen algun actiu no declarat a l’estranger, existeix una sanció pecuniària addicional del 150% de la quota que resulti en regularitzar el guany patrimonial no justificat en el model. Això a més d’haver de pagar l’impost per guanys de capital no desemborsat al no declarar, (que va del 19% al 23%), i un interès per pagament tardà (3,75% anual).

 

Implicacions del model 720 en altres impostos

El model 720 pot tenir implicació més enllà dels seus propis continguts, i aquestes implicacions han de ser tingudes en compte. Els principals impostos relacionats són:

Impost sobre el Patrimoni

L’Impost sobre el Patrimoni grava els béns que ostenta un contribuent tant en territori espanyol com en la resta del món. Referent als béns situats a l’estranger, són exactament que els continguts en el model 720.
Els béns declarats en el 720, per tant, es declaren íntegrament en l’Impost sobre el Patrimoni, sempre que es compleixin els requisits d’obligatorietat en Patrimoni. Per norma general, si la valoració dels actius supera els 500.000€, és molt probable que existeixi l’obligatorietat de presentar l’Impost sobre el Patrimoni.

IRPF

La Declaració de la Renda també pot tenir relació amb la declaració de béns a l’estranger, principalment per 2 motius:

 • Si els béns continguts en el model 720 generen algun tipus de moviment, s’haurà de declarar en l’IRPF.
 • No oblidis que en la Declaració de la Renda, el contribuent declara per la seva renda mundial, és a dir, per les rendes obtingudes en qualsevol part del món.

Model D6

El model D6 està estretament relacionat amb el model 720. Si en la Declaració de 720 es declaren valors a l’estranger per valor igual o superior a 50.000€, també s’hauran de declarar en el model D6.

Formulari ETE

S’haurà de presentar en el cas que la quantia de les transaccions amb no residents declarades en el model 720 superi el milió d’euros. Si l’import no el supera, el contribuent queda exempt de l’obligació de presentar aquest model, tret que el Banc d’Espanya el sol·liciti.

Diferències entre el model D6 i el model 720

El model D6 i el model 720 són 2 declaracions de béns i/o valors a l’estranger que han de presentar els inversors a l’inici de l’any, però entre elles existeixen algunes diferències:

 • El model 720 és una declaració sobre béns i drets a l’estranger. El model D6, per part seva, és una declaració d’inversions en l’exterior. Això significa que en el primer (model 720) has d’indicar tant comptes i dipòsits, com a accions, assegurances, productes financers i rendes a l’estranger, a més de béns immobles.
 • El model 720 solament ha de presentar-se si el valor total de les inversions a l’estranger supera els 50.000€ (o ha tingut un increment superior als 20.000€ respecte a l’anterior declaració del model 720). El model D6 ha de presentar-lo obligatòriament tot inversor que tingui valors o operi amb un *bróker amb seu a l’estranger.
 • El model D6 es presenta durant el mes de gener de cada any, mentre que el model 720 pots presentar-lo fins al 31 de març.

 

Nosaltres t'assessorem sobre la declaració del model 720

Necessites més informació?

Com veus, és fonamental conèixer en què consisteix aquest model i presentar-lo a temps i de manera correcta. És per això que el millor és deixar que el nostre equip s’encarregui de tot per tu. T’assessorem sobre què has d’incloure en la declaració, i preparem tots els documents perquè no hagis de preocupar-te per res.

Nosaltres t'assessorem sobre la declaració del model 720