El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert la convocatòria de subvencions per a incentivar la contractació laboral i la contractació en pràctiques de joves amb formació i fomentar la contractació de persones desocupades de menys de 30 anys.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Som assessors experts

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb subvencions i ajudes, amb la seguretat i confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Quins són els objectius d’aquestes subvencions?

Els objectius d’aquesta acció són principalment dues:

  • Fomentar la contractació de persones joves, amb contracte d’un any, en situació de desocupació per part d’empreses i cooperatives de treball associat.
  • Fomentar la contractació en pràctica de persones joves, amb contracte d’un any, en situació de desocupació per part d’empreses i cooperatives de treball associat.

La fi és el de millorar la seva ocupabilitat adquirint les aptituds i les competències que deriven dels contractes o pràctiques laborals, perquè la seva incorporació en el mercat laboral sigui més immediata i duradora en el temps.

 

Qui pot beneficiar-se de la subvenció per a la contractació

Aquests són els requisits per a beneficiar-se de la subvenció:

  • Tenir entre 16 i 29 anys.
  • Ser beneficiari o beneficiària del Sistema Nacional de Garantia juvenil.
  • Estar inscrit o inscrita al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat.
  • Tenir la capacitat de formalitzar un contracte de treball en el moment de la signatura d’aquest.

També en el cas de contracte de pràctiques, caldrà complir amb aquests requisits. A més, en aquest cas, les persones que sol·liciten aquest tipus de contracte necessitaran acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts. També, poden presentar un certificat professional que els habiliti a l’exercici professional.

És molt important subratllar que les persones joves que hagin ja participat en el Programa en la convocatòria de l’any 2019-2020 no podran presentar les seves sol·licituds per a enguany.

Subvención contratación jóvenes - Centre Gestor

Quines són les empreses o els empresaris que poden presentar la sol·licitud

Podran beneficiar-se les persones físiques o jurídiques privades, les cooperatives associades i els autònoms que estiguin legalment constituïts i operatius a Catalunya.

Les empreses, cooperatives o autònoms interessats que vulguin presentar la seva sol·licitud per a contractar els joves a través d’aquesta convocatòria, podran fer-ho fins al dia 31 de març de 2022 a través de l’espai Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat. També podran fer-ho a través del Canal Empresa: hauran de buscar, en el cercador de tràmits, Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Cada empresa pot contractar, com a màxim, 5 persones i no podran superar el 50% de la plantilla de l’entitat contractant. El contracte no pot ser inferior a 1 any.

 

Ajuda econòmica a les empreses: quin és el pressupost

En total es destinaran 125 milions d’euros que permetran la contractació de més de 7.000 joves.

La meitat del pressupost (62.500.000€) es destinarà a la subvenció de contractes en pràctiques de joves amb titulació mentre l’altra meitat servirà per a subvencionar contractes laborals.

El SOC oferirà a les empreses, a les cooperatives i als autònoms una ajuda de 17.684,52€ per a cada jove que serà contractat per a un any a jornada completa.

Aquesta inversió, amb suport del fons React EU, vol impulsar l’experiència laboral juvenil. Segons Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Treball, aquesta és una inversió “rècord que té un enorme retorn. Cada jove que rep una bona formació ocupacional i que aconsegueix un lloc de treball digne és un èxit que reforça el teixit empresarial i reverteix en la millora de la nostra societat”.

 

Et fem la vida més fàcil

Sol·licitem la subvenció per tu

Contacta’ns. Som la solució a les teves necessitats.

Et fem la vida més fàcil