Ens complau informar-los el nou Pla d’ajudes que ofereix el Govern de la Generalitat, per donar suport als col·lectius més afectats per les mesures de contenció de la COVID-19.

El Pla d’ajudes conté diferents línies d’ajuts:

  1. Ajuda per a cada treballador autònom: el termini de sol·licitud s’inicia el proper 19 de febrer a les 9h i fins al 26 de febrer a les 15h. L’ajuda serà novament de 2.000 euros per a cada treballador / a autònom. Mateixos requisits que en l’anterior convocatòria: base imposable de l’IRPF de l’any 2019 igual a inferior a 35.000 euros / any, amb un rendiment net en 2020 igual o inferior a 17.500 euros. Podran accedir aquelles persones que ja el van rebre.
  2. Ajuda per a petites i microempreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball: el termini de sol·licitud s’inicia el proper 15 de febrer a les 12h i fins al 22 de febrer a les 12h. Destinat a empreses de menys de 50 treballadors que tinguin treballadors en ERTO a data 31 de desembre de 2020. L’ajuda consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa. L’empresa s’ha de comprometre a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021.
  3. Ajuda directa a persones treballadors en situació d’ERTO: el termini de sol·licitud s’inicia el proper 15 de febrer a les 9h i fins al 25 de febrer a les 15h. L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros. Aquesta ajuda va dirigida a tots aquells treballadors afectats per un Erto actiu a desembre de 2020 o ser beneficiaris de la prestació extraordinària com a fix discontinu.

Si està interessat en el tràmit d’el Pla d’ajudes, si us plau escrigui al seu assessor comptable o la persona de contacte directe que tingui al Centre Gestor.

Cordialment,

La Direcció Centre Gestor