fbpx

 TRUCA’NS ARA SENSE COMPROMÍS! | BARCELONA 938 09 11 86 | LLEIDA 973 27 97 00

ÀREA CLIENT

Quina és l’edat de jubilació en 2021?

Quina és l’edat de jubilació en 2021?

Com ja sap, l’edat de jubilació augmenta cada any de manera gradual. En 2021 aquesta edat és a 65 anys per als qui portin cotitzats 37 anys i tres mesos o més, o 66 anys en la resta de casos

Atenció. L’edat oficial de jubilació en 2021 sofreix un nou retard i se situa ja a 66 anys, sempre que s’acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant això, s’hi podrà accedir amb 65 anys si s’acrediten 37 anys i 3 mesos de cotització.

Això implica també un retard en l’edat de la jubilació anticipada, ja que va vinculada a l’edat legal de jubilació.

Respecte a la jubilació anticipada:

  • Per voluntat pròpia. En aquest cas l’afectat haurà de tenir, com a màxim, una edat inferior en dos anys a l’edat legal. És a dir, en 2021 haurà de tenir almenys 63 anys si ha cotitzat 37 anys i tres mesos, o 64 anys en els altres casos.
  • Per cessament involuntari. Si un treballador veu extingit el seu contracte per causes alienes a la seva voluntat es podrà jubilar anticipadament a una edat inferior en quatre anys, com a màxim, a les edats legals indicades per a la jubilació normal: 61 anys si ha cotitzat 37 anys i tres mesos, o 62 anys en la resta de casos.

Base reguladora de la pensió

En 2021, per al càlcul de la pensió de jubilació, es tindran en compte els últims 24 anys cotitzats, és a dir, un any més que en 2020.

Percentatge aplicable a la base reguladora

Des del 1 de gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2022, per arribar al 100% de la base reguladora, s’exigeix tenir un total de 36 anys cotitzats.

Pròrroga de l’anomenada «clàusula de salvaguarda per a la jubilació».

Després de dues pròrrogues, el 31/12/2020 va finalitzar la possibilitat d’aplicar la regulació de la jubilació anterior a la Llei 27/2011 a determinats col·lectius de persones, als quals se’ls hagués extingit la seva relació laboral abans del 2013, previsió que pal·liava els efectes que la nova regulació causava a aquells treballadors que van sortir del mercat laboral a edat avançada, sense haver pogut reprendre la seva carrera professional, la qual cosa suposava una important afectació directa en les seves cotitzacions i prestacions.

Doncs bé, inicialment aquesta possibilitat finalitzava el 31/12/2018, i en un primer moment es va prorrogar fins al 31/12/2019 i després fins al 31/12/2020, i per tant el 01/01/2021 desapareix legalment aquesta possibilitat. No obstant això, el Govern ha assumit públicament el compromís d’aprovar, com més aviat millor, les modificacions legislatives necessàries, perquè es pugui prorrogar aquesta possibilitat excepcional i que es continuï aplicant la normativa anterior durant l’any 2021.

En aquest sentit el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2021 la denominada clàusula de salvaguarda de la jubilació. D’aquesta manera, es garanteixen els requisits i condicions previs a la Llei 27/2011 per a la jubilació d’aquelles persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans del 1 d’abril de 2013, que no hagin estat donades d’alta en cap altre règim de la Seguretat Social.

També es poden acollir a aquesta clàusula les persones amb relació laboral suspesa o extingida a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat al 1 d’abril de 2013.

Revaloració de les pensions

Com en 2020, enguany la revaloració de les pensions serà del 0,9%.

Per a qualsevol dubte si us plau, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho prefereix visiteu-nos a les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.

2021-01-23T20:57:39+00:00gener 23rd, 2021|Sin categoría|
Go to Top