Des de Març de 2024, els pensionistes que van fer aportacions a mutualitats poden demanar la devolució de l’IRPF corresponent als anys 2029-2023.

La agència tributària ha habilitat un formulari a la seu electrònica per poder realitzar aquest tràmit de forma ràpida i senzilla, el formulari no necessitarà documents adjunts, ja que obtindrà tota la informació de la seguretat social.

A conseqüència de les diverses sentències del Tribunal Suprem s’ha determinat una nova interpretació de la disposició transitòria segona de la Llei 35/2006 de l’IRPF.

Vull saber més: Declaració de la Renta 2023: tot el que cal saber

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Et fem la Declaració de la Renta 2023

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb el teu negoci, amb la seguretat i confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Com es pot reclamar la devolució de l’IRPF?

Aquest criteri obre la possibilitat que els mutualistes que van percebre pensions de jubilació o invalidesa fruit de les seves aportacions a mutualitats de previsió social puguin reduir la quantitat a declarar com a rendiments del treball en els períodes 2019-2023 (que són els anys no prescrits) i que en el passat no van tenir aquest dret a deducció fruit del que establia la mateixa disposició normativa.

A Centre Gestor com a assessoria fiscal, et tramitem la sol·licitud de devolució de l’IRPF.

Donat que l’AEAT està treballant de manera coordinada amb la Seguretat Social, i altres organismes, s’ha habilitat un formulari que permet canalitzar totes les sol·licituds per a la seva resolució a partir de la informació de la qual disposa l’Agència sense que sigui necessari adjuntar a la sol·licitud cap mena de documentació.

Quines pensions poden demanar la devolució de l’IRPF?

És important saber que les pensions passives, les obtingudes per autònoms que ja van ser deduïbles, les pensions de viudetat i les pensions no contributives no entren dintre d’aquest règim.

Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres a través del següent formulari o del telèfon de contacte 97 327 97 00 o 93 809 11 86

També podeu consultar les diferents sentències del Tribunal Suprem relacionades amb aquesta qüestió en els següents enllaços:

Sentència núm. 255/2023, de 28 de febrer de 2023
Sentència núm. 20/2024, de 10 de gener de 2024
Sentència núm. 5/2024, de 8 de gener de 2024
Sentència núm. 673/2024, de 19 de abril de 2024


POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Assessoria a Barcelona

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant.

Et fem la Declaració de la Renta 2023 perquè no incórreguis en sancions innecessàries.

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES