Què passa si presentes la Declaració de la Renda amb errors? T’enfrontes possiblement a sancions econòmiques. No liquidar correctament la Renda o oblidar adjuntar algun document pot implicar-te una multa.

L’Agència Tributària castiga aquesta situació de la mateixa manera que els fraus fiscals, la qual cosa pot suposar un desemborsament de la teva butxaca per no complir els requisits i obligacions imposats per Hisenda.

En el post d’avui t’expliquem amb detall quina és la multa per la Declaració de la Renda mal feta, per no presentar-la i els imports d’aquestes sancions.

Vols saber més: Declaració de la Renda 2022: tot el que has de saber

En el post d’avui t’expliquem amb detall quina és la multa per la Declaració de la Renda mal feta, per no presentar-la i els imports d’aquestes sancions.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Et fem la Declaració de la Renda 2022

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb el teu negoci, amb la seguretat i confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Què passa si hi ha un error en la Declaració de la Renda?

Escriure una dada incorrecta en la Declaració de la Renda està penalitzat. És molt important revisar tots els apartats, sobretot el relatiu al frau fiscal, ja que, si l’has canviat i no l’especifiques, la sanció d’Hisenda és de 100 euros.

En cas de confirmar l’esborrany amb altres dades errònies o incompletes, la multa podria arribar als 150 euros, per la qual cosa és important revisar-lo bé.

Si la renda anés a retornar o està a zero, i el ciutadà és qui informa de la fallada, l’Agència Tributària ingressés la quantitat que correspon, així i tot la sanció d’Hisenda serà de 100 euros. Pel contrari si és Hisenda qui detecta que l’esborrany de la renda no es presento, es farà l’ingrés de la quantitat a retornar però amb una multa de 200 €.

Quina és la sanció per presentar la Declaració de la Renda fora de termini?

A pesar que no totes les persones estiguin obligades a presentar la declaració anualment, convé que sàpigues que existeixen sancions per a aquelles persones que no la presentin en el termini de temps que ha estipulat l’Agència Tributària.

 

L’ideal és presentar la declaració sempre encara que sigui amb retard, ja que si et passes del termini per a presentar la declaració et veuràs obligat a pagar un recàrrec amb interessos que variés en funció del període que l’hagis presentat:

  • 5% si realitzes la gestió abans del requeriment de l’Administració i el resultat és a pagar.
  • 10% si han passat 3 mesos des del final de la campanya.
  • 15% si han passat de 6 a 12 mesos.
  • 20% si han passat més de 12 mesos més els interessos de demora.

Si el resultat de la Renda anés a retornar, la sanció d’Hisenda és de 100 euros.

Documents falsos o deduccions errònies

Les deduccions et serveixen perquè el resultat de la Renda sigui favorable, però si comets un error pots ser sancionat.

Si l’Agència Tributària considera que la infracció és greu, la sanció és del 15% de la quantitat rebuda. Si omets dades importants o inclous informació falsa la multa és de 300 euros.

Utilitzar factures, justificants, o documents falsos perquè la declaració et surti favorable en casos superiors a 3.000 euros suposa una sanció entre el 50 i el 100% de l’import.

Si has usat mètodes fraudulents, la multa pot aconseguir el 150%, segons el perjudici causat a Hisenda. Si parlem de fraus milionaris, la multa pot ser de 30.000 euros i en casos molt greus, de més de 300.000 euros.

També és possible que perdis ajudes públiques, subvencions o fins i tot que es produeixi la suspensió professional.

Multas por hacer mal la Declaración de la Renta - Centre Gestor

Atent al número d’identificació fiscal

Incomplir les obligacions de l’ús del número d’identificació fiscal, altres números o codis es penalitza amb les següents sancions:

  • 150 euros si la infracció és lleu.
  • Des de 1.000 euros si la infracció és greu.
  • 30.000 si la infracció és molt greu.

¿Quines novetats hi ha en aquesta campanya de renta 2022?

En aquesta campanya l’Agencia Tributaria ha afegit una serie de novetats que afecten al IRPF i deuries saber.

Deflactació de l’IRPF en la declaració de la Renda

Som el teu assessor per a fer la Declaració de la Renda

Com veus, és fonamental estar atent a les dades que presentis en la Declaració de la Renda per a no incórrer en multes ni sancions.

Tant si és per una simple distracció o per un frau intencionat, quan Hisenda localitza una declaració de la renda incorrecta s’inicia un procediment sancionador.

La multa depèn de la mena d’infracció que s’hagi comès i de la gravetat d’aquesta. Si vols evitar multes innecessàries en realitzar la teva Declaració de la Renda, contacta amb nosaltres.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Assessoria a Barcelona

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant.

Et fem la Declaració de la Renda 2021 perquè no incorris en sancions innecessàries.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES