fbpx

 TRUCA’NS ARA SENSE COMPROMÍS! | BARCELONA 938 09 11 86 | LLEIDA 973 27 97 00

ÀREA CLIENT

Tractament en l’IRPF de l’ingrés mínim vital

Tractament en l’IRPF de l’ingrés mínim vital

Per a continuar donant resposta a la situació d’emergència generada per la pandèmia provocada per la COVID-19, el Reial decret llei 39/2020, de 29 de desembre (publicat al BOE i en vigor el 30 de desembre), estableix mesures financeres de suport social i econòmic i de compliment de l’execució de sentències, entre les quals destaca el tractament en l’IRPF de l’ingrés mínim vital (IMV).

Tractament en l’IRPF de l’ingrés mínim vital

Amb efectes des del 1 de juny de 2020, es dóna nova redacció a la lletra i) de l’article 7 de la Llei de l’IRPF per establir que tindran la consideració d’exemptes de l’IRPF fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples), la prestació de la Seguretat Social de l’ingrés mínim vital juntament amb les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció, així com els altres ajuts establerts per les comunitats o les entitats locals per garantir recursos econòmics de subsistència a les persones que no en tinguin o que es trobin en risc d’exclusió social.

D’aquesta forma, es consideren exemptes de l’IRPF amb el límit màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM):

  • La prestació de la Seguretat Social de l’ingrés mínim vital.
  • Les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d’inserció.
  • Els altres ajuts establerts per les comunitats autònomes o per entitats locals per atendre col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, necessitats residencials de persones sense recursos o necessitats d’alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat, quan ells i les persones a càrrec seu no tinguin mitjans econòmics suficients.

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021 estableix l’IPREM anual en 6.778,80 euros.

Estaran exempts de l’IRPF sense límit els ajuts concedits a les víctimes de delictes violents a què es refereix la Llei 35/1995, de l’11 de desembre, d’ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i els ajuts previstos en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i altres ajuts públics satisfets a víctimes de violència de gènere per aquesta condició.

Per qualsevol dubte si us plau, contacteu amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho preferiu visiti’ns a les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.

2021-01-09T20:56:50+00:00gener 9th, 2021|Sin categoría|
Go to Top