L’autònom societari és una figura clau dins del món empresarial que combina característiques dels autònoms tradicionals i de les societats mercantils. Aquesta modalitat ha guanyat rellevància en els últims anys, i és fonamental comprendre les seves peculiaritats i novetats.

A continuació, t’expliquem què és ser autònom societari, les diferències amb els autònoms tradicionals, com donar-se d’alta, les tarifes i la comunicació de les dades necessàries.

Què és i en què es diferencia d’un autònom?

L’autònom societari és un treballador per compte propi que, a diferència de l’autònom tradicional, forma part d’una societat mercantil. Això implica que l’autònom societari posseeix accions o participacions de l’empresa i exerceix funcions dins d’aquesta.

A continuació, explorem les principals diferències entre ambdós tipus d’autònoms:

Diferències entre autònoms i autònoms societaris

  • Responsabilitat: L’autònom tradicional és responsable del seu negoci amb els seus propis diners. L’autònom societari només és responsable fins a la quantitat que va invertir en la societat.
  • Cotitzacions i tarifes: La base de cotització dels autònoms societaris sol ser més alta degut a les particularitats del seu règim, cosa que influeix en les tarifes a pagar.
  • Formalitats legals: Els autònoms societaris han de complir amb les formalitats legals i comptables, ja que estan subjectes a la legislació mercantil.

Com donar-se d’alta com a autònom societari?

El procés per donar-se d’alta com a autònom societari implica diversos passos que han de seguir-se meticulosament per complir amb les normatives legals i fiscals. Aquí t’expliquem el procediment:

Constitució de la societat

Abans de poder donar-te d’alta com a autònom societari, és necessari constituir una societat mercantil, com una Societat Limitada (SL) o una Societat Anònima (SA). Això requereix la redacció dels estatuts socials, la seva elevació a públic davant notari i la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Alta a Hisenda i Seguretat Social

Un cop constituïda la societat, hauràs de donar-te d’alta a Hisenda mitjançant el model 036 o 037, especificant la teva activitat econòmica. Posteriorment, hauràs d’inscriure’t en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

Comunicació de dades

És fonamental realitzar la comunicació de les dades dels autònoms societaris a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquesta comunicació inclou informació sobre l’activitat de l’empresa i les dades personals de l’autònom societari.

Potser t’interesa… Assessoria fiscal per a crear una PIME

Tarifes per autònoms societaris

Les tarifes per autònoms societaris són un aspecte crucial a considerar. Aquests són els principals punts relacionats amb les tarifes i cotitzacions:

  • Base de cotització: La base de cotització dels autònoms societaris és, generalment, superior a la dels autònoms tradicionals. Des de 2019, s’establí una base mínima de cotització específica per a ells. Aquesta base és la mateixa que la del grup 1 del Règim General.
  • Quota mensual: La quota mensual que han de pagar els autònoms societaris depèn de la seva base de cotització. El 2024, la quota mínima ronda els 367 euros mensuals, tot i que pot variar depenent de les actualitzacions legislatives i de l’elecció d’una base de cotització major.
  • Beneficis fiscals per autònoms: Malgrat les tarifes més altes, els autònoms societaris poden beneficiar-se de certes deduccions fiscals i bonificacions. Es recomana assessorar-se amb un expert en fiscalitat per aprofitar al màxim aquests beneficis.

Comunicació de dades autònoms societaris

La comunicació de les dades dels autònoms societaris a la TGSS és un procés essencial que ha de realitzar-se correctament per evitar sancions. Aquesta comunicació inclou:

Informació requerida

  • Dades personals: Nom, cognoms, DNI i altres dades d’identificació de l’autònom societari.
  • Dades de la societat: Raó social, CIF, i activitat econòmica.
  • Situació laboral: Tipus de funcions i responsabilitats dins de la societat.

Procediment

La comunicació d’aquestes dades es realitza a través del sistema RED de la Seguretat Social o mitjançant presentació presencial a les oficines de la TGSS. És important mantenir aquesta informació actualitzada i informar sobre qualsevol canvi significatiu en l’activitat o estructura de la societat.

Potser t’interesa… Dona’t d’alta com autònom

Novetats legislatives i canvis recents

En els últims anys, hi ha hagut importants canvis en la legislació que afecta els autònoms societaris. Aquestes noves regles busquen ajustar-se a la situació actual del mercat laboral i millorar les condicions dels treballadors autònoms que són part d’una empresa.

A continuació, t’expliquem les principals actualitzacions de 2024 i les novetats per als autònoms societaris:

Noves obligacions de comunicació de dades

Des de gener de 2023, els autònoms societaris han de comunicar de manera més detallada certes dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquesta obligació inclou informació sobre l’activitat econòmica que realitzen i les dades personals de l’autònom societari. La comunicació ha de realitzar-se a través del sistema RED, cosa que facilita la gestió i assegura que la informació estigui sempre actualitzada.

Ajustos en la base mínima de cotització

Una de les novetats més rellevants és l’actualització de la base mínima de cotització per als autònoms societaris. A partir d’aquest any, la base mínima s’ha incrementat, això vol dir que les quotes mensuals a pagar també han augmentat. Aquest canvi busca garantir una millor cobertura i protecció social per als autònoms societaris, equiparant la seva cotització a la del grup 1 del Règim General.

Noves bonificacions per als autònoms societaris

Per alleujar la càrrega econòmica dels autònoms societaris, s’han introduït noves bonificacions i reduccions en les quotes de la Seguretat Social. Aquestes bonificacions són especialment beneficioses durant els primers anys d’activitat, facilitant així l’emprenedoria i la consolidació de noves empreses. És important estar al corrent d’aquestes bonificacions i aprofitar-les al màxim per optimitzar els recursos financers de la societat.

Facilitats per a la gestió digital

La digitalització dels tràmits administratius és una altra de les grans novetats legislatives. L’ús del sistema RED i altres portals en línia ha simplificat significativament la gestió de les obligacions fiscals i laborals dels autònoms societaris. Això permet realitzar tràmits de manera més ràpida i eficient, reduint la burocràcia i els temps d’espera.

Ser autònom societari implica una sèrie de responsabilitats i avantatges específics que el diferencien dels autònoms tradicionals. Comprendre aquestes diferències, el procés d’alta, les tarifes i la correcta comunicació de dades és essencial per a una gestió eficaç i conforme a la legalitat. Mantenir-se informat sobre les novetats legislatives i aprofitar les eines digitals disponibles pot marcar la diferència en l’èxit d’una societat mercantil.

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Assessoria Laboral Barcelona

Si necessites assessoria laboral, Estàs al lloc correcte.

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES