En Centre Gestor t’ajudem a comptabilitzar les criptomonedes en la teva declaració de la Renda 2020

La inversió en criptomonedes va deixar l’any passat beneficis als quals van decidir apostar per monedes digitals en un moment en el qual el seu preu estava baix. Els inversors que van vendre aquests tokens o els van canviar per altres actius en el 2020, període en el qual va arribar a revaloritzar-se més d’un 300%, ara han de declarar-ho en la Renda 2020. Això és aplicable a la inversió en bitcoins, ethereum, ripple o dogecoin, entre altres.

A Espanya no existeix fins i tot una regulació tributària específica per a les criptomonedes. No obstant això, l’Agència Tributària pot sancionar als contribuents que decideixin no declarar aquest tipus de productes d’inversió.

Hi ha una pregunta clau a l’hora de realitzar la declaració de la Renda 2020, cal declarar les criptomonedes? T’expliquem com es declaren, què has de tenir en compte o com varia segons hagis comprat criptomonedes o fet transaccions amb elles.

 

Nosaltres la fem per tu

Necessites ajuda amb la declaració de la Renda?

Un equip professional confecciona i gestiona la teva Declaració de la Renda buscant les millors fórmules perquè el teu IRPF resultant sigui el més beneficiós per a tu.

Nosaltres la fem per tu

Què són les criptomonedes?

Les criptomonedes són un tipus de moneda digital i intangible. Són unitats de pagament autoregulades perquè no hi ha una entitat o banc que les controli, sinó que està descentralitzat i es controlen a través d’intercanvis peer to peer (intercanvi de criptomonedas o actius digitals a través d’una xarxa distribuïda. Les plataformes P2P permeten a compradors i venedors executar operacions sense necessitat d’intermediaris).

Fins i tot sent unitats de pagament autoregulades, has de tenir en compte que existeixen a l’hora de fer la declaració de la Renda 2020.

 

Els guanys derivats de les criptomonedes han de figurar en la base imposable de l’estalvi

La Direcció General de Tributs ha determinat que les monedes virtuals no són de curs legal, malgrat que s’accepten per persones o entitats com a mitjà d’intercanvi i poden ser transferides, emmagatzemades i negociades electrònicament.

L’intercanvi d’una moneda virtual per una altra moneda diferent constitueix una permuta que provoca una variació patrimonial, ja sigui un guany o pèrdua, que haurà de figurar en la base imposable de l’estalvi.

La pèrdua o guany que genera aquesta transacció és el que cal declarar. Per a realitzar el càlcul, hauràs de tenir en compte el valor de transmissió (és a dir, el preu de la criptomoneda que es ven o intercanvia, o el preu de la moneda que es rep), així com el valor de compra de la criptomoneda més les despeses de l’operació.

Per contra, si no realitzes cap moviment amb les monedes virtuals adquirides, no hauràs de tributar-les.

 

On s’inclou la venda o intercanvi de criptoactiuss en la declaració de la Renda?

La venda o intercanvi de criptoactius s’ha d’incloure en la casella 389 de la declaració de la Renda, en concret en l’apartat ”altres guanys patrimonials a integrar en la base imposable de l’estalvi”. Des de Centre Gestor et recomanem disposar d’un llistat de les operacions realitzades per a saber amb exactitud quin import has de declarar.

 

Quant es paga d’IRPF pels rendiments de les criptomonedes?

Els guanys patrimonials tributen per trams. És a dir, pels primers 6.000€ guanyats es pagaria un 19% d’IRPF. A partir d’aquesta quantitat i fins a 50.000€, s’aplica un tipus impositiu del 21%, i a partir dels 50.000€ guanyats, un 23%.

Per exemple, si vas obtenir 10.000€ invertint en bitcoin durant l’any passat, hauràs d’abonar 1.980€ de l’IRPF (un 19% sobre 6.000 i un 21% aplicable a la resta).

Què ocorre si el valor de les criptomonedes supera els 50.000€?

Existeix una certa falta de consens sobre si cal declarar a través del model 720 les criptomonedes quan el valor d’aquests actius superi els 50.000€. En aquest model consten accions, valors, comptes corrents i immobles que els contribuents tenen en l’exterior, però les criptomonedas no estan classificades en cap d’aquests 3 conceptes, encara que el Projecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal les podria incloure de cara a la declaració del pròxim any.

Com l’administració tributària no ha emès una consulta clara, des de Centre Gestor et recomanem presentar el model 720 en aquest supòsit, ja que les sancions per no fer-ho són elevades.

 

Com declarar les pèrdues de criptomonedes a Hisenda

Les pèrdues patrimonials derivades de les operacions amb criptomonedas poden compensar-se en la declaració de la renda amb els guanys obtinguts amb altres transmissions. En el cas de no haver aconseguit cap mena de rendiment ni dividends, és possible compensar la pèrdua derivada de la inversió realitzada en criptomonedas durant els 4 següents exercicis fiscals.

Aquestes pèrdues poden compensar-se sense limit amb rendiments d’altres actius de l’apartat ”guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi”, com per exemple guanys i pèrdues derivades d’immobles, accions i participacions de fons d’inversió. En canvi, només es poden compensar amb rendiments del capital mobiliari fins a un 25% d’aquesta mena de guanys, apartat en el qual s’inclouen dividends, interessos de comptes bancaris, el cobrament d’un pla de jubilació o d’una renda vitalícia.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Et fem la Declaració de la Renda 2020

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES