Aquesta campanya de Renda 2020-2021, que arrenca el 7 d’abril, estarà marcada pels milions de persones que s’han vist afectades  per un ERTO total o parcial, és a dir, de suspensió o de reducció de jornada.

Des de Centre Gestor volem destacar que aquestes prestacions econòmiques abonades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) es consideren rendiments del treball i el SEPE figurarà, per tant, com un pagador més en la declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

COM AFECTA L’ERTO Al CONTRIBUENT?

En un ERTO de reducció de jornada, una part del sou s’abona per la pròpia empresa, la qual cosa implica una retenció determinada de l’IRPF, i una altra part pel SEPE, la retenció del qual és mínima.

Si es tracta d’un ERTO de suspensió del treball, el SEPE s’encarrega de pagar la prestació completa i encara que també pot aplicar una retenció, aquesta serà pràcticament nul·la.

En aquest cas, el contribuent hauria cobrat de més d’un pagador, la qual cosa comporta que el límit d’ingressos mínim que obliga a presentar la declaració de la Renda cau de 22.000 euros  a 14.000 euros per a totes les persones que hagin percebut un salari i més de 1.500 euros en prestacions del SEPE estan obligades a presentar la declaració.

Això portarà a moltes més persones a presentar la declaració, a diferència d’anys anteriors que en ser pagats per un únic pagador, no arribaven als mínims per a presentar de Declaració de la Renda o Impost sobre les Persones Físiques (IRPF).

QUÈ FER DAVANT AQUESTA SITUACIÓ?

El propi SEPE avisa que la retenció sobre el percebut serà mínima o fins i tot inexistent, ja que “per la pròpia dinàmica de l’abonament de prestacions en períodes de suspensió de relacions laborals per procediment de regulació d’ocupació, és poc probable la retenció a compte en concepte d’IRPF, atès que els imports previstos de prestació no aconsegueixen el mínim obligatori exigit per les normes tributàries per a l’aplicació de retenció”.

En Centre Gestor recomanem anar revisant les retencions que es vagin aplicant per a poder sol·licitar una quantia major i que en la declaració de la Renda no surti a pagar.

Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho prefereix visiteu-nos a les nostres oficines.