Què aporta un servei d’assessoria al teu negoci?

Les assessories funcionen en moltíssimes àrees de la gestió d’empreses: t’ajuden a entendre els aspectes legals, fiscals, comptables i laborals del teu negoci. Si les assessories fan tot això, és perquè s’ocupen de contractar i organitzar als millors professionals en cada camp i conjuminar els seus recursos per a poder oferir un servei personalitzat a cada client.

Acudir a una assessoria integral és com anar a un centre comercial: trobes tots els serveis que necessites centralitzats en el mateix espai.

Si tens una empresa o negoci, necessites comptar amb un assessor. Si ets autònom, probablement també. Quins serveis ofereix una assessoria? A quina mena d’assessoria has d’acudir en funció de les teves necessitats? Descobreix-ho en aquest post.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Som assessors experts

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb el teu negoci, amb la seguretat i confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Principals serveis d’una assessoria

Els serveis que ofereix una assessoria poden variar depenent de si es tracta d’un despatx comptable, fiscal, jurídic, legal o administratiu. També existeixen assessories que ofereixen una gestió integral. Comptar amb una empresa com Centre Gestor per a tramitar tots els assumptes relacionats amb l’assessoria fiscal, comptable, laboral i jurídica és la millor idea tant si es tracta d’una empresa com d’un autònom, ja que tens la seguretat i confiança que signifiquen més de 45 anys renovant un compromís d’eficàcia i servei.

En Centre Gestor t’oferim serveis integrals, on trobaràs una assessoria professional que t’ofereix un conjunt de serveis que s’adapti a les teves necessitats. La millor manera de tenir tota la informació econòmica del teu negoci organitzada per a prendre decisions estratègiques és delegar allò relacionat amb la gestió de l’empresa en una assessoria empresarial.

 

Assessoria comptable i fiscal

La part comptable és una de les més importants dins dels serveis d’assessoria. La comptabilitat es refereix a tot el relacionat amb operacions econòmiques d’una empresa o professional. En aquest sentit, els principals serveis que ofereix una assessoria comptable són:

 • Realització d’auditories comptables i fiscals
 • Anàlisis de dades i elaboració d’estratègies comptables i comercials
 • Estudi de nous procediments i els seus costos
 • Suport i consell en matèria de comptabilitat
 • Elaboració dels Llibres de Comptabilitat i Comptes Anuals

D’altra banda, els serveis que les assessories ofereixen a les empreses també proporcionen ajuda fiscal. És a dir, tot el que té a veure amb les obligacions davant l’Agència Tributària, per exemple, impostos i Declaracions com l’IVA, IRPF, Imposat de Societats, etc.

Una assessoria fiscal i comptable proporciona ajuda en 2 sentits: ajuda a complir amb les obligacions fiscals i ofereix consells i ajuda per a millorar la comptabilitat del negoci.

 

Assessoria legal i jurídica

L’assessoria legal també és una part important dins de l’activitat d’una assessoria. Són despatxos especialitzats a ajudar al compliment de la normativa en matèria de Dret. Però més en concret, quins serveis ofereix una assessoria legal i jurídica?

 • La presentació de documents legals i jurídics de qualsevol índole
 • L’assistència legal a l’empresa en cas de delictes econòmics o altres faltes la responsabilitat de les quals caigui directament sobre l’empresa

A més, les assessories legals presten ajuda en moltes altres matèries:

 • Activitats de dret administratiu: revisió de discapacitats o dependència de la unitat familiar, control de desequilibris en el patrimoni, constitució d’empreses, etc.
 • Dret civil i fiscal: donacions, herències, reclamacions i processos legals amb institucions o administracions públiques, etc.
 • Tràmits de dret associatiu: constitució d’associacions, tramitació de sol·licituds, redacció d’estatuts i actes fundacionals, etc.
 • Serveis de dret laboral: compliment del RGPD en matèria de privacitat dels empleats i protecció de dades, prestacions, jubilacions, incapacitat laboral, assegurances mèdiques, etc.

Servicios asesoría Barcelona - Centre Gestor

Assessoria laboral

Un assessor laboral s’encarrega de tràmits burocràtics interns de l’empresa, principalment els relacionats amb la regulació i gestió d’empleats. Així, dins dels serveis que ofereix una assessoria laboral trobem els següents:

 • Realització de labors administratives: control de sous, contractes de treball, altes i baixes, jubilacions i prejubilacions, períodes de vacances, assegurances, nòmines, expedients de regulació d’ocupació, etc.
 • Complir amb la normativa en matèria de drets laborals: seguretat, privacitat, compliment de convenis col·lectius, etc.

En moltes ocasions, els serveis d’una assessoria laboral també inclouen altres funcions relacionades amb l’àmbit administratiu i comptable. Sense anar més lluny, és freqüent que una assessoria laboral també brindi ajuda fiscal, per exemple ajudant a emplenar els tràmits de l’Agència Tributària.

 

Assessoria administrativa

La part d’assessoria administrativa s’encarrega de tots aquells tràmits i documentació que s’ha de presentar en les institucions públiques i organismes oficials. Entre ells s’inclouen:

 • Registres en administracions locals i autonòmiques (Registre Mercantil, de la Propietat, de Cooperatives, etc.)
 • Tramitació i documentació de vehicles de motor (matriculacions, altes i baixes, lloguer de flotes, gestió de multes, etc.)
 • Registre de patents i marques comercials
 • Gestió d’activitats comercials davant entitats locals i ajuntaments: llicències d’obertura, altes i baixes en els registres d’administracions públiques, etc.
 • Obtenció de certificats: empadronament, naixement o matrimoni
 • Moltes altres gestions: registre d’Indústria, cadastre, serveis a estrangers (comunitaris i no comunitaris), etc.

En definitiva, es pot afirmar que la part administrativa d’una assessoria s’encarrega de tots aquests tràmits habituals i tediosos dins d’una empresa, que acaben robant temps de treball efectiu.

 

Tria Centri Gestor com a assessoria a Barcelona per al teu negoci

Et fem la vida més fàcil

Vols impulsar el teu negoci?

El nostre equip d’experts t’ajudarà amb el que necessitis. Respondrem tots els teus dubtes i avaluarem les alternatives en funció de la teva situació personal i econòmica.

Et fem la vida més fàcil