Els programaris de gestió formen part de les eines tecnològiques que milloren el rendiment i l’organització de la teva empresa. Aquests sistemes de gestió solen oferir personalitzacions segons les necessitats de l’empresa, dels departaments implicats o del projecte en curs.

Et pot interessar, “Eines tecnològiques per a millorar la gestió de la teva empresa

Dins d’aquests programaris hi ha una tipologia que, gràcies a la seva capacitat d’integració, gestionen tots els processos d’un negoci, estalviant costos i temps en tota la cadena de valor. T’has plantejat alguna vegada implantar a la teva empresa un ERP?

Si estàs pensant en implantar un sistema de planificació de ERP des de Centre Gestor et podem ajudar a tenir un programari amb el qual puguis controlar el teu negoci des de qualsevol lloc, en el moment que vulguis.

 

Què és un ERP?

Enterprise resource planning (ERP), en català denominats sistemes de planificació de recursos empresarials, són una eina de gestió integrada de processos empresarials centrals (interconnecta totes les àrees de negoci d’una empresa). Normalment opera en temps real a través d’un programari.

Un sistema ERP gestiona i integra les parts essencials d’un negoci com ara comptabilitat, adquisicions, projectes, riscos, compliment i cadena de subministrament. Però també pot integrar activitats d’altres departaments presents en la presa de decisions com màrqueting, recursos humans, vendes, finances…

Pas a pas: com funcionen els programes ERP

  1. Cada departament aboca la seva informació al seu programari específic.
  2. El programa ERP recopila, emmagatzema, administra i integra tota aquesta informació i l’organitza per fer-la comprensible a totes les àrees.
  3. Aquesta informació queda disponible en una gran base de dades organitzada sota els criteris de gestió ERP.
  4. Mostrarà, especialment, un seguiment dels recursos empresarials i de l’estat dels compromisos comercials: comandes, ordres de compra i nòmina.

L’ERP, per tant, facilita el flux d’informació entre totes les funcions del negoci. Alguns programaris fins i tot permeten gestionar les connexions amb clients i proveïdors.

Característiques associades a un ERP

Si preguntes a algú del segle XXI què és un ERP, fa 20 anys et diria que aquest programari s’ha d’integrar en l’hardware de tota l’empresa, a la seva sala de servidors. Actualment una de les característiques més importants és el seu espai d’emmagatzematge. Cloud ERP, o ERP a la núvol, és la nova forma d’estalviar espai i assegurar una gestió eficient.

Altres característiques d’un bon sistema ERP són: fluïdesa en l’accés a la informació, transparència entre departaments, facilitador en la resolució de conflictes.

 

Avantatges d’utilitzar un programari de gestió ERP

Entre les principals avantatges d’implantar un ERP en una empresa es troben les següents:

Millora en la presa de decisions.

Els sistemes ERP permeten crear una base de dades comuna amb informació fiable i centralitzada. Això possibilita realitzar estimacions i previsions més realistes anticipant-nos als escenaris futurs.

S’eviten duplicats.

En les empreses trobem com els departaments actuen amb certa independència els uns dels altres, pel que acaben generant registres i informes duplicats. Gràcies a la integració i centralització que proporcionen els programes ERP, els responsables dels diferents departaments accedeixen en temps real a la mateixa informació. D’aquesta manera es redueixen els registres duplicats i la duplicació de les operacions.

Escalabilitat i disseny modular dels sistemes ERP.

Els sistemes ERP són modulars. És a dir, la teva empresa podrà contractar únicament aquelles prestacions que necessiti en aquell moment. Si en el futur l’organització evoluciona i creix el teu ERP ho farà amb ella si desitges incorporar noves funcionalitats. Per exemple, començar amb els departaments implicats directament en la cadena de subministraments i després incloure la resta.

Total adaptació a les necessitats específiques de cada empresa.

A l’hora d’implantar o canviar d’ERP, l’empresa proveïdora realitzarà una anàlisi prèvia sobre les necessitats de la teva organització, garantint que l’aplicació s’adapti perfectament a ella.

Major control i traçabilitat.

Els sistemes ERP recullen totes les dades relatives a l’activitat de l’organització. D’aquesta manera és possible controlar el trànsit del producte per tots els elements de la cadena de valor (traçabilitat).

Millora en la seguretat de la informació.

Els sistemes ERP dificulten el robatori d’informació pels diferents nivells d’accés o autorització d’usuari a la plataforma. A més, tota la nostra informació estarà centralitzada amb còpies de seguretat generades automàticament per protegir-nos de possibles errors.

Major disponibilitat de recursos.

Els sistemes ERP a la núvol permeten als usuaris de la plataforma accedir a la informació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, necessitant només que hi hagi accés a internet.

Millora l’eficiència i la capacitat operativa.

L’automatització d’activitats que anteriorment es desenvolupaven d’una manera manual o gairebé manual (com la generació de comandes, factures, etc.), redueix significativament la possibilitat d’errors associats al component humà. D’aquesta manera l’empresa podrà dedicar-se a tasques més productives que realment aportin valor.

Baixa el volum de costos.

La major eficiència, la disminució d’errors i l’eliminació de duplicats permeten reduir significativament el nivell de costos empresarials.

A Centre Gestor t’assessorem perquè utilitzis el teu ERP de manera que optimitzi els teus costos.

Millora la rendibilitat a llarg termini i els beneficis.

Vistes les avantatges dels sistemes ERP podem concloure que la implantació de l’ERP suposa una millora substancial en el rendiment aconseguit compensant, a llarg termini, la inversió inicial realitzada.

PIMEs i ERP

Pot semblar que un programari de gestió d’aquestes condicions està indicat per a grans empreses. En un món tan competitiu com l’actual, comptar amb un sistema que ajudi a la bona organització de tots els implicats en el negoci i que permeti ser més eficient és, com a mínim, per valorar-ho.

La filosofia de treball de moltes PIMEs es centra en evitar les distraccions tàctiques per posar el focus en l’estratègia a mig i llarg termini.

Un sistema ERP pot ajudar, gràcies a la seva escalabilitat, al procés estratègic i productiu de qualsevol empresa, sense importar la seva mida. Per tant, una PIME pot gaudir de totes les avantatges esmentades anteriorment: optimitzar costos, millorar rendibilitat, evitar duplicats, millorar la presa de decisions…

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Busques assessoria per implementar un sistema de gestió de recursos empresarials?

El nostre equip d’experts t’ajudarà amb allò que necessitis per poder controlar el teu negoci des de qualsevol lloc amb accés a internet.

 

A Centre Gestor responem tots els teus dubtes.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES